team

Туманян Эгине Саркисовна

Старший преподаватель, кандидат филологических наук

Описание

Образование:
2000 – 2006 гг. – Ереванский государственный институт. Факультет романо-германской филологии.
2004 – 2005 гг. – Американский университет Армени. Teaching english a foreign language.
Oпыт работы:
2006г. – по настоящее время - Российско – Армянский университет.
Специализация: филолог, лингвист, литературовед.
Читаемые дисциплины: практический курс иностранного языка (английский язык).

 

Научные интересы

  • Современные методы преподавания;
  • Критическое мышление;
  • Межкультурная коммуникация;
  • Лингвистика.

Список основных публикаций

  • Steinbeck's paradoxical views in "The winter of our Discontent".
  • Բարու և չարի հավերժ պայքարը Ջոն Սթայնբեքի "Եդեմից Արեվելք" վեպում:
  • "Ցասման ողկույզները" որպես պատմական և լեզվական արժեք ունեցող ստեղծագոծություն:
  • Սերունդների խնդիրը Ջոն Սթայնբեքի "Եդեմից Արեվելք" վեպում:
  • Ջոն Սթայնբեքի "Ցասման ողկույզները" վեպի գաղափարական առանձնահատկությունը:
  • Մարդու հոգևոր սննկացման խնդիրը Ջոն Սթայնբեքի "Մեր հոգսերի ձմեռը" վեպում:

Дисциплины