team

Согоян Астгик Валериановна

К.фил.н.

Описание

Образование: высшее.
Опыт работы: Российско-Армянский (Славянский) университет (преподаватель армянского языка и литературы).
Специализация - языковед, литературовед
Читаемые дисциплины: армянский язык, литература, культура речи.
 

Научные интересы

 • Армянская литература XIX века;
 • Западно-армянская литература;
 • Детская литература;
 • Гендерные исследования в литературе;
 • Литературные связи и отношения.

Список основных публикаций

 • Согоян Астгик Валериановна / Макарян Альберт Аршавирович «Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր», монография Ереван, издательство «Армав», 2021.
 • Согоян Астгик Валериановна «Խաչատուր Աբովյանի հուշագրական պատումի առանձնաատկությունները», научная статья «Հայագիտության հարցեր», 2021, 2 (23), стр. 139-152:
 • «Խաչատուր Աբովյանի հուշագրական պատումի առանձնաատկությունները», научная статья «Հայագիտության հարցեր», 2021, 2 (23), стр. 139-152:
 • Согоян Астгик Валериановна / Макарян Альберт Аршавирович «Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրային համակարգում», научная статья «Հայագիտական հանդես», 2020, 2 (47), стр. 23-33:
 • Согоян Астгик Валериановна «Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում», научная статья «Պատմաբանասիրական հանդես», 2020, 2, стр. 220-233:
 • Согоян Астгик Валериановна «Խաչատուր Աբովյանի «Նախաշաւիղ կրթութեան…» դասագիրքը՝ որպես մանկական ստեղծագործությունների ընթերցարան», научная статья «Հայագիտության հարցեր», 2020, 1 (19), стр. 129-142:
 • Согоян Астгик Валериановна «Խաչատուր Աբովյանը մանկագիր. պատումի առանձնահատկությունները «Պատմություն Տիգրանի» վեպում», научная статья «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019, 3 (30), стр. 14-25:
 • Согоян Астгик Валериановна / Макарян Альберт Аршавирович «Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց»)», научная статья «Հայագիտական հանդես», 2019, 2 (44), стр. 60-69:
 • Согоян Астгик Валериановна / Макарян Альберт Аршавирович «Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին», научная статья «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2019, 3 (67), стр. 71-84:
 • Согоян Астгик Валериановна «Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» պոեմի պատումի աշխարհը», научная статья «Հայագիտության հարցեր», 2019, 2 (17), стр. 117-133:
 • Согоян Астгик Валериановна «Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» քնարապատմողական պոեմի երկխոսային բնույթը», научная статья «Վէմ» համահայկական հանդես, 2019, 2 (66), էջ 67-85:

Дисциплины